Privacyverklaring

Ik ga zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens, want jouw privacy is belangrijk. In deze privacyverklaring leg ik je precies uit welke persoonsgegevens ik verzamel, wat ik daarmee doe en wat jouw rechten met betrekking tot die persoonsgegevens zijn.

Over MyFitworld Studio

Ik bied voedingsadviezen aan. Het zij in persoonlijke vorm, hetzij digitaal.
Hieronder vind je mijn gegevens op een rij.

Website: https://myfitworld.nl
E-mail: info@myfitworld.nl
Telefoonnummer: +31 6 11 59 33 84
KvK-nummer: 78488907
Btw-nummer: NL811648035B01

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

MyFitworldStudio verkrijgt persoonsgegevens van jezelf, bijvoorbeeld de gegevens die je aan mij verstrekt via de website, email, telefoon en whatsapp. Daarnaast kan ik jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van mijn dienstverlening. MyFitworldStudio verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt.

Een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres en locatiegegevens bij bezoek aan mijn website
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in onze correspondentie en telefonisch.

Waarom worden er persoonsgegevens verwerkt

Het verwerken van persoonsgegevens heeft een reden. Als ik persoonsgegevens van jou verwerk dan gebeurt dat op basis van één van de onderstaande gronden:

 • Het is noodzakelijk voor mijn dienstverlening
 • Ik heb toestemming van je gekregen om de persoonsgegevens te verwerken
 • Ik heb een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van jouw gegevens
 • Jij hebt jouw persoonsgegevens bekend gemaakt aan mij zonder dat je daar verplicht toe was


Ik verwerk ook gegevens als ik hier gerechtvaardigde belangen bij heb. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van mijn dienstverlening
 • De bescherming van mijn financiële belangen
 • De verbetering van mijn diensten
 • Beveiliging en het beheer van mijn systemen


Indien er persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Wat gebeurt er als je jouw gegevens niet verstrekt

Je hebt geen (wettelijke) plicht persoonsgegevens met mij te delen. Ik kan echter mijn dienstverlening niet uitvoeren zonder bepaalde gegevens. Wanneer jouw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van jouw toestemming heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken door contact met mij op te nemen. De verwerking van deze persoonsgegevens wordt dan gestopt. Echter, de intrekking van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

Voor welk doeleinden worden persoonsgegevens verzameld

MyFitworldStudio verwerkt jou persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het sluiten van een overeenkomst met jou,
 • Het uitvoeren van mijn dienstverlening
 • Facturering en verwerking eventuele declaraties
 • Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of aanbiedingen als je je daarvoor hebt aangemeld
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het analyseren van het gebruik van mijn website

Bewaartermijn van persoonsgegevens

MyFitworldStudio bewaart jouw gegevens niet langer dat strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wanneer mijn dienstverlening is afgerond bewaar ik de gegevens maximaal 5 jaar. Wat betreft de factuurgegevens houd ik mij aan de wettelijke bewaartermijn. MyFitworldStudio verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. En soms kan ook en andere website de cookie lezen en er informatie in opslaan. Sommige cookies zijn noodzakelijk. Omdat de website het anders niet doet. Er zijn ook cookies die handig zijn voor de bezoeker. Bijvoorbeeld omdat hij onthoudt in welke taal u de website wilt lezen. Sommige cookies mag een website plaatsen zonder uw toestemming. Dat mag:

 1. Als de cookie noodzakelijk is voor de werking van de website. Of noodzakelijk is voor een dienst die u zelf hebt aangevraagd. Dat kan bijvoorbeeld een cookie zijn die helpt bij het inloggen voor internetbankieren.
 2. Als de cookie wordt gebruikt om de kwaliteit of effectiviteit van de website te bekijken. Bijvoorbeeld een cookie die wordt gebruikt om te zien hoe een bezoeker door de website surft. Deze informatie kan de website-eigenaar gebruiken om zijn website te verbeteren. Dat mag alleen als de cookie geen grote inbreuk maakt op uw privacy. De website-eigenaar mag deze gegevens dan niet gebruiken om bijvoorbeeld een profiel van uw internetgebruik op te stellen. En hij mag deze informatie niet zomaar delen met andere bedrijven.


MyFitworldStudio maakt op dit moment gebruik van Google Analytics, alle cookies die worden gebruikt zijn puur noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Nieuwsbrief

In het geval er een nieuwsbrief wordt gehanteerd: Als jij je abonneert op de nieuwsbrief geef je mij toestemming om jouw e-mail adres te gebruiken om de nieuwsbrief naar je te verzenden. Om er echt zeker van te zijn dat je je wilde inschrijven voor de nieuwsbrief, vraag ik je na inschrijving te bevestigen dat je je inschrijft. Je kunt je overigens op ieder gewenst moment weer uitschrijven.

Openbaarmaking persoonsgegevens

Het kan zijn dat jouw persoonsgegevens op mijn website worden gepubliceerd, bijvoorbeeld wanneer je een review schrijft. Het gaat dan om je voor- en achternaam. Deze informatie kan worden opgenomen in zoekmachineresultaten. Als ik je persoonsgegevens openbaar maak op mijn website zal ik dit altijd met jouw toestemming doen. Jij hebt bovendien altijd het recht deze informatie te laten verwijderen of te laten anonimiseren.

Beveiligde verbinding

Jouw verbinding met mijn website is versleuteld middels SSL (secure socket layer). Zo kunnen onbevoegde derden de informatie die je met mij deelt via mijn website niet inzien. Ik houd mijn website en mijn systemen up-to-date en controleer ze regelmatig op onregelmatigheden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MyFitworldStudio en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van je heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ‘e-mailadres’. MyFitworldStudio wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

MyFitworldStudio neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is aangemaakt per februari 2022. MyFitworldStudio kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.